19.1.07

EXPRESSIÓ


Fer el gall, el gallet
gallejar, vaja.
Mariconades a part.