18.4.06

Plantejament...

Jo què faig aquí?!

10.4.06

potser...

alguna cosa per explicar
quan torni???